Fallskyddsplattor för sport, lek och rekreation

Enligt gällande föreskrifter bör alla offentliga lekplatser uppfylla säkerhetsstandarderna EN 1176 och EN 1177. För ytbeläggningar på lekplatser gör reglerna klart att de ska absorbera fall från en viss höjd och därmed förebygga permanenta hälsoskador. Den maximala fallhöjden beror på typen av ytbeläggning och den installerade lekplatsutrustningen. Den beräknas utifrån det s k HIC-värdet (Head Injury Criterion).

Den bästa lösningen för lekplatser är stötdämpande plattor av gummigranulat bundet med polyuretan. Det finns många varianter av sådana plattor - skillnaden ligger främst i deras tjocklek och dämpande egenskaper. I WARCO-butiken hittar du produkter för alla typer av ytor som uppfyller dina krav både när det gäller säkerhet, användbarhet och pris.

Användning av andra beläggningnsmaterial (t.ex. sand, grus, träspån, bark eller gräs) orsakar ofta svårhanterliga problem, till exempel ruttnande, förorening, bristande hygien, glidning av materialet, behov av regelbundet underhåll och utbyte, väderberoende osv. Dessa problem finns inte om du använder stötdämpande plattor av gummigranulat.

Att leka på mjuka plattor känns bra och dessutom finns det ingen risk för kroppsskador och barnen fryser inte om fötterna. Stötdämpande plattor isolerar från kyla och hetta och minskar ljudnivån. Den porösa strukturen hos plattor av gummigranulat gör att de är halkfria både i torra och våta förhällanden. Dessutom är de säkra oavsett väderlek och genomsläppliga för vatten – inga vattenpölar även efter kraftiga regn! Dessa egenskaper beror på att regnvattnet går ned till marken genom särskilda mikrokanaler i strukturen hos plattorna. Det är också viktigt att det absorberade regnvattnet för bort alla föroreningar och rengör plattan. Beroende på underlaget absorberas vattnet av marken under plattan eller rinner till vattenavloppet längs dräneringskanaler placerade på plattans undersida. Resten av fukten sprider sig genom plattan och torkar snabbt.

Fallskyddsplattor från WARCO är dessutom kostnadseffektiva. Kostnaden för investeringen är klar, och underhållskostnaderna är minimala. Plattor av gummigranulat är väderbeständiga, så att lekplatser och idrottsplatser kan användas året runt i många år och utan några extra underhållskostnader. Egenskaper hos plattorna, dvs. maximal fallhöjd enligt EN 1177, studselasticitet och genomsläpplighet för vatten är noggrant definierade och förändras knappt under användningen. Vid korrekt installation och korrekt användning blir plattornas genomsnittliga livslängd 15 år eller mer.

Plattor av gummigranulat kan installeras både inom- och utomhus. Det räcker med ett jämnt och fast bärande underlag (stenflis, krossten, betong, skrid, kakel, takpapp, takfolie, plåt, golvplankor osv). Plattorna är skyddade mot vandalism och om det är nödvändigt kan de lätt avlägsnas och placeras någon annanstans. Beroende på typ monteras plattorna med polyuretanlim, pluggar, spontade fogar eller pusselanslutning. Med hjälp av en träsåg kan man enkelt och snabbt kapa plattan på utkanten till rätt mått. För att montera plattorna behöver du inga avancerade tekniska kunskaper – du kan göra det på egen hand eller anlita en lokal byggmästare.

Det bör noteras att stötdämpande plattor från WARCO absolut inte utgör något hot mot hälsa, vilket bekräftas av att de i många år använts i skolor, förskolor och på lekplatser i Västeuropa och USA. Dessutom är de miljövänliga och enkla att avlägsna när de slitits ner. Det rekommenderas att lämna slitna plattor till återvinning.