Montering av elastikplattor från WARCO är mycket enkel och kräver inga specialistkunskaper. Man kan installera de själv eller anlita en lokal byggfirma. Nedan har vi samlat ett par anvisningar som kan hjälpa dig med installation och underhåll av plattor.


montagemontagemontage


Plattor från WARCO kan installeras på nästan alla typer av ytor och det brukar inte vara nödvändig med någon förberedning av ytan. Underlaget bör vara fast bärande och jämnt. För gräsytor, alv eller rundgrus krävs härdad och utjämnad underbyggnad av stenflis eller krossten. Sådana underlag som betong, asfalt, kakel, takpapp och takfolie, rutnät, golvplankor osv. lämpar sig däremot för direkt läggning av plattor. Eventuella ojämnheter i underlaget bör jämnas ut med lämplig material (urklippta bitar av takpapp, avjämningsmassa).


montagemontagemontage

Plattorna kan kapas till rätt mått med en träsåg med grova tänder eller en vass, massiv kniv. Innan du beställer, installerar och kapar plattorna är det en bra idé att göra en skiss på den yta som ska beläggas.

Plattor med pusselprofiler är särskilt säkra och enkla att installera. Deras ytterkanter är försedda med tredimensionella pusselprofiler som fungerar som ett slags blixtlås. Denna typ av anslutning garanterar korrekt installation av plattorna.

Ett alternativ till detta är spontade fogar. I detta system förs en spont i den ena plattans utkant i ett notspår i den andra. Plattor med spontade fogar måste säkras mot glidning genom att limma ihop de två sista raderna med varandra eller med underlaget, alternativt genom att installera speciella kantelement.