Plattor med pusselanslutning

Plattor från WARCO med "pusselanslutning" är det bästa sättet att skapa en stabil och säker ytbeläggning. Pusselanslutning utgör en skydd mot vandalism och möjliggör samtidigt enkel ominstallation av plattor. Plattorna har tredimensionella pusselprofiler på utkanten. Plattorna är perfekt anpassade till varandra längs pusselprofilerna. Den nästa plattan ska läggas ovanifrån. Montering med pusselanslutning utesluter risken för fel.

Fördelen med pusselanslutning jämfört med andra sätt att lägga elastikplattor är att de tredimensionella pusselprofilerna slås samman och gör att plattorna sitter fast mot varandra och inte kan glida isär eller bukta ut sig samt att det inte bildas springor mellan plattorna.

Om underlaget är ojämnt eller korrugerat minimerar pusselanslutningen risken för snubbling. Elastikplattor anpassar sig i viss mån till den underliggande ytan så de kan användas på profilerade underlag.

Oavsett vilket format på plattorna man valt ser golvet ut som om det består av 50 x 50 cm plattor – de är försedda med ett kakelmönster på ovansidan. Man kan snabbt och enkelt kapa bort pusselprofilerna som återstår på de yttre kanterna med hjälp av en vass kniv eller en träsåg. Ibland är det en bra idé att skära en platta i två halvor som man kan använda för att komplettera ytbeläggningen längs kanten. På så sätt får vi raka kanter och utnyttjar alla plattor till 100 %.

Tillbaka till föregående sida »