Plattor med spontade fogar

Plattor med spontade fogar har två kanter försedda med ca. 10 mm breda och 10 mm djupa notar. På de övriga två kanterna finns passande spontar. Våra plattor som är försedda med spontade fogar erbjuds i tjocklekar 30 mm och 40 mm.

Plattorna monteras genom att sponten på en platta förs in i notspåret på den föregående plattan. Varje efterföljande rad plattor bör läggas med en förskjutning i förhållande till den föregående raden. Korsgående fogar där 4 hörn på plattorna möts i en punkt bör undvikas. Installation med korsgående fogar (s k rutmönster) är möjlig men rekommenderas inte.

Under årens lopp kan måtten på plattorna förändras en aning, vilket har samband med termisk utvidgning. Korrekt montering av plattor med spontade fogar garanterar att det inte uppstår springor mellan plattorna. Om beläggningen inte har några kantelement bör minst två sista rader av plattor limmas ihop med hjälp av polyuretanlim. Detta stoppar plattorna från att glida isär och stabiliserar golvet.

Golv av plattor med spontade fogar har ett klassiskt, elegant utseende.

Tillbaka till föregående sida »