Elastiska boxmattor för hästar

Stallmattor från WARCO tillverkade av gummigranulat bundet med polyuretan är elastiska, halkskyddande och stötdämpande. Mattor av gummigranulat är genomsläppliga för vätskor (urin!) och snabbtorkande. De är mycket snabba att installera (och ominstallera) på alla jämna bärande ytor. Mattor för djur är tåliga mot väderpåverkan och ruttnande, extremt lätta att underhålla och mycket beständiga. Med vår produkt får du ett kostnadseffektivt och hälsosamt golv för din stall.

Mattor av gummigranulat rekommenderas allt oftare av veterinärer och experter på hästavel från olika forsknings- och rådgivningscentrer. Det är framför allt därför att den elastiska ytan skyddar hästens leder och senor och dess rörelseorgan. Stallmattor som enligt kraven bör vara min. 40 mm tjocka isolerar den liggande hästen från det kalla boxgolvet och ger den en bra liggkomfort. Mattorna är dessutom hygieniska och förebygger hosta, allergi mot damm och andra problem som har samband med användning av strö. Med stallmattor från WARCO blir hästarna alltid torra och rena - alla vätskor rinner ner genom speciella mikrokanaler i mattan. Dessutom minskar stallmattorna halkrisken, de ger äldre och skodda hästar en bra liggkomfort och gör det dessutom lättare för dem att komma upp på benen. Många kunder uppskattar dessutom ljuddämpande egenskaper hos denna typ av golvbeläggning.

Av ekonomiska skäl är mattor av gummigranulat bundet med polyuretan det bästa valet för stallar. Kostnaden för investeringen är klar och underhållskostnaderna är minimala. Användning av gummimattor minskar kostnader för regelbundet inköp, förvaring och bortskaffande av strö - om hästen vistas i boxen under hela dagen bör det förberedas "toalett" i ett utvalt hörn i boxen täckt med traditionellt strö. Korrekt installation och användning garanterar att golvbeläggningen kommer att ha 10 års eller längre livslängd.

Stallgolv är starkt belastade, både mekaniskt (hovar) och kemiskt (urin). Vanliga stötdämpande plattor som tillämpas på lekplatser (särskilt slitna eller defekta plattor av denna typ) tål inte sådana förhållanden. Mattor från WARCO är exklusivt skapade för stallar och är perfekta för stallförhållanden tack vare sin speciella struktur (grovt gummigranulat, beständigt bindemedel, ökat komprimeringstryck).

Stallmattor från WARCO är avsedda för alla ställen där hästar vistas, dvs. boxar, spiltor, rastgårdar och paddockar. För övriga ställen, dvs. skrittmaskin, manege, stallgångar, spolspiltor osv. rekommenderar vi emellertid gummiklinker.

Mattor från WARCO kan monteras både i stallen och utomhus; underlaget måste vara jämnt och fast bärande (stenflis, krossten, betong, skrid, kakel osv.) Vid ett bundet (hårt) underlag bör man behålla en lutning på 2 – 3% i riktning mot vattenutloppet. Mattorna bör läggas tätt utan att lämna några utrymmen. För att mattorna inte glider isär är det bra att börja monteringen från den närmaste kanten där det t ex finns elastiska kantelement eller andra begränsare, t ex väggar. För att anpassa mattorna till golvytan kan man snabbt och enkelt kapa de med hjälp av en träsåg.

Tillbaka till föregående sida »

 

TAGS:
Les dalles équines WARCO en granulat de caoutchouc