Terrass och balkong

Elastikplattor för terrass och balkong

De är helt tåliga mot frost och annan väderpåverkan och samtidigt ovanligt bekväma och säkra. Elastikplattor av gummigranulat bundet med polyuretan utgör ett beständig och lättskött golvbeläggning för alla terrasser med bärande underlag.

Plattorna isolerar från kyla och hetta och skapar på så sätt en behaglig miljö - man fryser inte om fötterna och vid fall är risken för kroppsskada betydligt lägre. Ytbeläggningar av gummigranulat dämpar ljud och minskar halkrisk både i torra och våta förhållanden. Även efter kraftiga regnskurar bildas inga vattenpölar på plattorna eftersom de är genomsläppliga för vatten och kan användas året runt oavsett väderlek. Terrassplattor från WARCO är fullständigt tåliga mot frost, is, upptining och UV-strålning.

Regnvattnet rinner genom mikrokanaler till botten av plattan och rengör den samtidigt från smuts. Beroende på underlag absorberas vattnet av marken under plattan eller rinner till vattenavloppet längs dräneringskanaler placerade på plattans undersida. Resten av fukten sprider sig genom de små dräneringskanalerna i plattan.

Användare av ytbeläggningar från WARCO drabbas inte av de problem som är typiska för andra material (keramik- och betongplattor, plankor, natursten), dvs. för stor tyngd, frostskador, förlust av material vid delvis utbyte, komplicerad installation och renovering, söndersmulning och ruttnande av materialet samt risk för kroppsskador vid fall.

Terrassplattor från WARCO är mycket lönsamma. Kostnaden för den initiala investeringen är klar och underhållskostnaderna är minimala. Ytbeläggningar från WARCO är en bra investering för många år framöver, oavsett väderlek och utan några extra kostnader. Vid korrekt installation och korrekt användning är plattornas livslängd 15 år eller mer.

Blomkrukor, utemöbler och grill kan ställas på plattorna utan någon risk. Elastikplattor är mycket tryckbeständiga och tål bl a högklackade skor. Plattorna är avsedda både för privat användning och för offentliga platser och lämpar sig mycket bra för t ex ölträdgårdar, hotellterrasser, restauranger, äldreboende eller sjukhus.

Terrassbeläggningar från WARCO är enkla att installera (och omistallera), oavsett om du bygger eller renoverar, på alla jämna och fast bärande underlag (stenflis, krossten, betong, skrid, kakel, takpapp, takfolie, plåt, golvplankor osv). Beroende på typ monteras plattorna med polyuretanlim, pluggar, spontade fogar eller enkel pusselanslutning. Med hjälp av en träsåg kan man enkelt och snabbt kapa plattan på utkanten. Genom att följa våra anvisningar kan man utföra installationen på egen hand eller anlita en lokal byggmästare.

Det bör påpekas att elastikplattor från WARCO är luktfria och säkra för hälsan, vilket bekräftas av att de i många år använts i skolor, förskolor och på lekplatser i Västeuropa och USA. De är miljövänliga (återvunnet gummi) och enkla att avlägsnas när de slitits ner. Det rekommenderas att lämna slitna plattor till återvinning.

Tillbaka till föregående sida »