Terrazo nel giardino

Elastikplattor för trädgårdsterrasser:

  • kan läggas på alla typer av bärande underlag (bundna och obundna),
  • är en bra lösning för privata och offentliga trädgårdsterrasser,
  • är en bekväm golvbeläggning som är perfekt för rekreation och lek.

Bekväma ytbeläggningar av gummigranulat är en utmärkt lösning för att skapa en snygg och säker trädgårdsterrass som kan nyttjas oavsett väderlek. Terrassplattor från WARCO är fullständigt tåliga mot frost och UV-strålning samt resistenta mot ruttnande, vilket ger terrassen många års livslängd. Plattorna kan också avlägsnas och återinstalleras på annat ställe. Kostnaden för investeringen är klar, det finns inga extra kostnader och plattorna är mycket beständiga, vilket gör trädgårdsterrassen mycket lönsam.

En trädgårdsterrass belagd med plattor från WARCO är säker för barn och äldre. Plattorna är halkskyddande och stötdämpande. Det bildas inga vattenpölar på ytan eftersom plattorna är genomsläppliga för vatten. Detta möjliggör dessutom deras regelbundna rengöring med regnvatten. Man kan också tvätta de med en trädgårdsslang eller mopp. Ytbeläggningar av gummigranulat har också isolerande och ljuddämpande egenskaper, vilket gör det mycket trevligt att vistas på trädgårdsterrassen.

Skapa en modern trädgårdsterrass på egen hand! Om du vill att den håller sig i bra skick i många år bör du bygga en underbyggnad av härdad stenflis eller krossten några cm under gräsnivån. Lägg sedan Warco-plattor på underbyggnaden på så sätt att gräset utgör en naturlig gräns för din terrass. Det är den mest kostnadseffektiva och miljövänliga lösningen och din trädgårdsterrass kommer att vara stabil och säker.

Kontakta oss för att få råd och ett gratis prov.